Ревитализација пољских путева
 

Општина ТополаОпштина ТополаОпштина ТополаПоред асфалтирања локалних путева, Општина Топола и Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Топола“, акценат на изградњи путне инфраструктуре стављају и на уређење, ревитализацију, атарских путева.
Радови на изградњи ових путева обухватиће Месне заједнице Белосавци, Доња Трнава - Центар, Јунковац, Крћевац, Митровичић, Овсиште - Горња Трнава (Витлина) и Светлић, у укупној дужини од 8 километара. Инвеститор је Општина Топола и Дирекција за изградњу, а вредност инвестиције износи око 10 милиона динара. Извођач радова је „Gradcoop“ Београд-Умка.
У овој фази уређени ће бити следећи пољски путеви:
МЗ Белосавци – Пут ка споменику-потез „Вићија“ – 700 метара;
МЗ Доња Трнава-Центар – Пут „Матијевац-Црвено брдо“ – 1300 метара;
МЗ Јунковац – Пут за „Осредак“ – 1900 метара;
МЗ Крћевац – Пут „Плантажа ораха-Ђурића јаруга“ – 750 метара;
МЗ Митровчић – Пут „Ваганац-Рудник“ – 850 метара;
МЗ Овсиште – Горња Трнава-Витлина – Пут „Игралиште-Крунска“ 1700 метара;
МЗ Светлић – Пут „Доња Јасеница-Милошевићи“ – 830 метара.

петак, 28. август 2015.
[почетна страна]
Наставак изградње путева
 

Радови на изградњи путне инфраструктуре на територији општине Топола настављају да теку предвиђеном динамиком. По завршетку више од три километра локалних путева у претходној фази, о чему је већ било речи, Општина Топола и Дирекција за изградњу припремили су и асфалтном подлогом прекрили нових 4920 метара путева. Извођач радова је Предузеће за путеве Крагујевац.
У овом периоду асфалтирани су путеви:
Клока – пут за Караклиће – 450 метара;ц Маскар – пут за Јовановиће – 410 метара;
Војковци – пут за Дубраве – 500 метара;
Јарменовци – пут за Маркићевиће – 850 метара;
Доња Шаторња – пут за гробље – 650 метара;
Доња Трнава – пут за Матиће – 760 метара и пут за Јанковиће – 500 метара;
Горња Трнава – потез Мамутовац – пут „Трафостаница-Радојковића крај“ – 500 метара; Светлић – пут за гробље – 300 метара.

     
Следећа етапа радова обухватиће варош Тополу. У припреми су улице, тротоари, сервисне саобраћајнице, паркинг простори и јавне површине.

петак, 21. август 2015.
[почетна страна]
Радови на путевима у Трнави
 

Општина ТополаОпштина ТополаПредседник Скупштине општине Топола, Драган Јовановић, посетио је данас села Горњу и Доњу Трнаву и обишао радове на путној инфраструктури. Председник Јовановић је упознат са трасом 500 метара дугог пута који се планира у Горњој Трнави, потезу Мамутовац, на релацији Трафостаница – Радојковића крај.
У Доњој Трнави, Јовановић је посетио радове на путевима за Матиће и Јанковиће. У Матићима је за асфалтну подлогу припремљено 730 метара, док ће се у Јанковића крају асфалтом пресвући 500 метара пута.

уторак, 4. август 2015.
[почетна страна]
Наставак изградње путне мреже
 

Општина ТополаОпштина ТополаОпштина Топола и Дирекција за изградњу општине настављају радове на изградњи путне инфраструктуре припремом и асфалтирањем локалних путева. Завршетком прошлонедељних радова, данас је у Доњој Трнави и Светлићу припремљено за асфалтирање нових 1030 метара путева.
У Доњој Трнави асфалтом ће на потезу пута за Матиће бити пресвучено 730 метара, док је за асфалтну подлогу у Светлићу на путу за гробље припремљено 300 метара пута.

уторак, 28. јул 2015.
[почетна страна]
Одличан квалитет и количина воде са реконструисаних изворишта у Јарменовцима
 

Општина ТополаОпштина ТополаЈавно комунално стамбено предузеће Топола уложило је у претходном периоду знатне напоре како би ревитализовало уништене објекте у прошлогодишњим поплавама, а уједно и осавременило и подигло на виши ниво квалитет производње воде за пиће. То је био и разлог посете председника Скупштине општине Топола, Драгана Јовановића, Јарменовцима, односно водозахватном објекту Јарменовачка река и фабрици за производњу воде где се заправо врши комплетан процес технолошке прераде воде.
Са непосредно изведеним радовима и тренутном количином воде коју јарменовачки извори, Јарменовачка река, Поточиње и Милића поток, дају систему, председника Скупштине упознали су генерални директор предузећа Тања Цветковић и руководилац сектора производње питке воде Далибор Коцић.
Оно што се из разговора могло чути је пре свега податак да је Топола и села која се налазе под режимом водоснабдевања ЈКСП, уредно снабдевена пијаћом водом. Количине воде које дају само ова три изворишта су веће од 35 литара у секунди. Од почетка године захваљујући финансијским средствима која су уложили Јужноморавски крај Републике Чешке, Влада Републике Србије и Општина Топола, у реконструкцију је уложено више од 10 милиона динара. Урађен је и елаборат о зонама санитарне заштите. Сва изворишта су на тај начин стављена у регуларан ток по чему су ЈКСП Топола јединствени у шумадијском округу. Добијено је решење Министарства здравља о коришћењу водних објеката за потребе водоснабдевања. У складу са правилникком о зонама санитарне заштите простор је ограђен и заштићен. Постављене су табле са упозорењима, а све у складу са важећим правилником.
Општина Топола-Са поносом истичем да је потпуно завршена реконструкција изворишта Јарменовачка река. Урађена је зона санитарне заштите, дигитализован систем праћења воде од Јарменоваца до резервоара на Опленцу. Реконструисана су сва три филтер поља. Резервоари су пуни. Тренутна потрошња најквалитетније воде у Шумадији износи око 40 литара у секунди. Међутим и поред тога апелујем на грађане да што рационалније троше воду – рекао је Драган Јовановић. Водозахвати у Јарменовцима спадају у групу тиролских водозахвата – прихватају живи ток реке, што значи непостојање акумулације. Непостојање акумулације са једне стране представља недостатак, али са друге и предност. Недостатак је у томе што се не може акумулирати већа количина воде за потребе повећане, нарочито летње сезоне, а предност се огледа у чињеници да је та вода добро аерисана. Значи не задржава се. Нема органских процеса цветања воде и проблема који кваре њен квалитет. Може се зато рећи да се и у зимским и у летњим месецима производи вода која је на граници између прве и друге категорије према важећем правилнику, што опет са своје стране значи да је потребан само основни процес третмана питке воде, односно завршно хлорисање како би вода била безбедна за кориснике.
Општина ТополаОпштина ТополаОпштина ТополаИз осавремењеног командног центра у постројењу за прераду воде може се посматрати комплетно снабдевање од Јарменоваца до Тополе у дужини од 14 километара. Прати се доток воде у резервоаре на Опленцу као и други параметри. Но пре тога мора се поменути и уграђени вентил који регулише доток сирове воде у постројење. Наиме, уколико се појави проблем са било којим одступањем у погледу квалитета, вентил затвара доток воде у року од 30 секунди. На постројење у Јарменовцима умрежен је и систем праћења такозваних градских изворишта – Врело, Божурња и Кречана, која су у претходном периоду такође реконструисана и дају неопходне количине воде у критичним летњим месецима, негде између 15 и 18 литара воде у секунди.
Укупно узев, урађен је огроман посао, а све то захваљујући запосленом људству у ЈКСП, стручном кадру и радницима, Општини и донаторима, тако да се може рећи да Топола данас има стабилно водоснабдевање за разлику од већег дела Србије које кубури са водом.

уторак, 28. јул 2015.
[почетна страна]

Мрежа нових путева

 

Припремом и асфалтирањем општинских локалних путева у последње две недеље, Дирекција за изградњу општине Топола спроводи опсежне радове на изградњи путне инфраструктуре. Само у овом периоду асфалтном подлогом прекривено је 3260 метара путева. У припреми за асфалтирање тренутно се налази 2510 метара путева на различитим локацијама, а планира се да се уради још 1715 метара. Према томе, за мање од месец дана ова шумадијска општина биће испреплетана са око 7,5 километара дугом, новом мрежом асфалтних путева. Инвеститор је општина Топола, а извођач радова Предузеће за путеве Крагујевац.

       
Урађени путеви:
-Белосавци – пут поред школе – 380 метара,
-Божурња – пут „Стари подрум-Павловићи“ – 380 метара,
-Винча – пут „Такиша-Радовановићи“-160 метара; пут „Александровићи-Влашко поље“-250 метара; пут за Вукашиновиће - 150 метара;
-Жабаре – пут за Васиљевиће – 850 метара;
-Јунковац – пут за Нешиће – 500 метара;
-Крћевац – пут за „Гај“ – 420 метара;
-Љубесело – Устаничка улица – 170 метара.
У припреми за асфалтирање су путеви у Месним заједницама Војковци, Доња Шаторња, Јарменовци, Клока и Маскар. Непосредно по завршетку ових деоница путари ће радити путеве у Горњој и Доњој Трнави, Светлићу и Тополи где ће се поред улица, радити тротоари, сервисне саобраћајнице, јавне површине и паркинг простори.
Поред свега, осим асфалтирања наведених путних праваца, увелико се спроводе радови на постављању туцаничког застора на путевима. Извођач радова је такође Предузеће за путеве Крагујевац. До сада је урађено, припрема се или је у плану укупно 5720 метара путева под туцаником, а ревитализацијом ће бити обухваћено још 8030 метара пољских путева.

петак, 17. јул 2015.
[почетна страна]
Нов камион у ЈКСП
 

Општина ТополаВозни парк Јавно комунално стамбеног предузећа Топола опремљенији је за још једно возило којим ће квалитет својих услуга подићи на још виши ниво. Реч је о камиону IVECO – TRAKKER носивости 25 тона. Куповина новог возила „комуналце“ је коштала 90.000 евра.
Камион кипер поседује дизел мотор. Снага му је 302 kw, односно 410 ks. Идеалан је за превоз растреситих материјала, за изградњу и насипање путева, као и насипање канала за водовод и канализацију.Општина ТополаОпштина ТополаОпштина Топола

петак, 26. јун 2015.
[почетна страна]

Министар Илић обишао радове на мосту

 

Општина ТополаМинистар за ванредне ситуације у Влади Републике Србије, Велимир Илић, боравио је јуче у радној посети Тополи. Министар Илић је заједно са својим домаћином, председником Скупштине општине Драганом Јовановићем, обишао финалне радове на изградњи новог моста преко Јасенице у Блазнави. Са завршним радовима на изградњи Илића и Јовановића упознали су директор Профитабилног центра „Мостоградње“, Јован Јовић и директор „Предузећа за путеве“-Крагујевац, Љубиша Живковић.

       
Нови мост је дужине 70 метара, ширине коловозног дела од око 9 метара, са стазом за пешаке са једне и друге стране. На мосту су управо завршени радови на његовом бетонирању, после чега ће уследити и завршни слој асфалта. Подсетимо да је урушени мост у Блазнави, који је изграђен још 1971. године, представљао највећу највећу инфраструктурну штету у Србији у прошлогодишњим мајским поплавама. Са рушењем старог и подизањем новог моста и уређењем речног корита ова инвестиција ће износити око милион евра. Свечано отварање моста и пуштање у саобраћај очекује се до краја месеца.

четвртак, 4. јун 2015.
[почетна страна]
Интелигентна расвета
 

Општина ТополаСпровођењем пројекта „Увођење интелигентне расвете на подручје Општине Топола“, ова шумадијска општина постаће прва у Србији која ће по европским стандардима имати уређену уличну расвету. Увођењем нове опреме, Општина Топола ће у наредна два месеца извршити реконструкцију комплетног уличног осветљења. У односу на постојеће живине сијалице, нове ће трошити и до 60% мање енергије и што је још важније утицати на заштиту животне средине. Поред тога уводи се и посебан sms број помоћу кога ће грађани од 15 јула моћи да рекламирају било какав квар на систему расвете.
Председник Скупштине општине Топола, Драган Јовановић, тим поводом је нагласио да се реконструкција односи како на Варош Тополу тако и на сва села у општини. Он је такође рекао да је на овај начин омогућено функционисање комплетне уличне расвете на сеоском подручју у току читаве ноћи.
Што се рекламирања евентуалних кварова на систему расвете тиче, грађани ће моћи на посебан sms број: 062/22-22-300, да пријаве квар на систему јавне расвете. Форма поруке би носила опис квара, улицу и број (Месну заједницу, пут – ако је на селу) где се квар десио, име лица које квар пријављује и контакт телефон.

петак, 15. мај 2015.
[почетна страна]
Мост спојио обале рекe
 

Општина ТополаОпштина ТополаОбале реке Јасенице спојене су минулог викенда са око 60 метара дугим новим мостом у селу Блазнава крај Тополе. Радови на мосту су у завршној фази, а рок за његов завршетак је 1. јун ове године.
Подсетимо да је реч о најдужем мосту у Србији који је у прошлогодишњим поплавама претрпео такво оштећење да није могао бити обновљен, тако да Општина ТополаОпштина Тополапредставља и највећу инфраструктурну штету у земљи. Пројектантска вредност новога моста износи 50 милиона динара. Ново решење пројектовао је Институт за путеве, а то је фундирање на шиповима. Фундирање је сигурно тако да било каква вода да дође не може оштетити мост. Значајно је да ће се овога пута урадити и уређење речног корита, од по 170 метара изнад и испод моста, тако да ће овај мост бити мање оптерећен надолажењем великих вода.

понедељак, 11. мај 2015.
[почетна страна]
Летње сређивање путева
 

Општина ТополаОпштина ТополаАсфалтирањем ударних рупа, а у циљу што веће безбедности саобраћаја, Општина Топола увелико спроводи акцију летњег сређивања и одржавања путева. Тренутно се изводе радови у Доњој Шаторњи, као и у Белосавцима и Јеленцу.
Намера је да се у истом циљу у наредном периоду поред наведених радова који ће се спроводити наОпштина ТополаОпштина Топола свим асфартним локалним путевима у општини, изврши и обележавање хоризонталне сигнализације у Варош Тополи као и одводњавање канала на локалном путу Метеризе – Пласковац.

понедељак, 11. мај 2015.
[почетна страна]
Нове асфалтне подлоге и крпљење ударних рупа
 

Више од дванаест милиона динара уложила је Општина Топола у последњих мање од месец дана у асфалтирање локалних путева на својој територији. У овој фази радова асфалтирано је шест путних праваца у Месним заједницама Белосавци, Божурња, Горња Трнава, Клока, Шуме и Загорица, укупне дужине око 3000 метара. Извођач радова је Шумадијапут Рипањ.
Изведени радови:
Месна заједница Белосавци – путни правац школа-продавница, дужине 315 метара;
Месна заједница Божурња – трафо станица – Живковићи, дужине 320 метара;
Месна заједница Горња Трнава (Витлина) – потез Зла вода у дужини од 540 метара;
Месна заједница Клока – засеок Савићи и Томићи, укупне дужине 690 метара;
Месна заједница Шуме – пут ка Горовичу у дужини од 545 метара;
Месна заједница Загорица – пут за Лекиће (Маскар), дужине 500 метара.

         
Општина ТополаПоред тога, у циљу што веће безбедности саобраћаја, асфалтирањем ударних рупа на путу ка Загорици, отпочело је и летње одржавање локалних путева у општини. План је да се у наредних двадесетак дана очисте и попуне ударне рупе у локалу. Извођач радова је Предузеће за путеве Београд. Паралелно са овим почело је и обележавање хоризонталне сигнализације у Тополи.

понедељак, 27. април 2015.
[почетна страна]
Нова капитална инвестиција
 

Општина ТополаОпштина ТополаОко 150 домаћинстава Тополе до краја године добиће канализационе прикључке. Обележавањем трасе и копањем канала, започели су радови на изградњи канализационе мреже „Источни слив 4“. Инвестицију, чија је вредност 24 милиона динара, финансира Општина Топола. Извођач радова је ЈКСП Топола.
Нова канализациона мрежа обухвата радове на ободном делу града и села Божурња, покрај магистралног пута који из Тополе води ка Крагујевцу. Радови ће се одвијати у две фазе. У првој фази је предвиђена изградња цевовода – два гравитациона и једног потисног, а друга изградњу црпне станице која ће бити повезана са постојећом код Трнаве промет. Изградњом поменутог система отвара се и могућност прикључења на канализациону мрежу знатног дела Божурње.

среда, 15. април 2015.
[почетна страна]
Завршетак последње фазе асфалтирања путева
 

Користећи повољне временске прилике, Општина Топола и Дирекција за изградњу у последњих неколико дана припремиле су и асфалтирале око 3 километра некатегорисаних општинских путева. Извођач радова је ПЗП Београд, а вредност инвестиције износи 7.710.000 динара.
Путеви су асфалтирани у Месним заједницама:
Јеленац – 250 метара пута поред школе;
Клока – 100 метара пута за Матиће;
Пласковац – 400 метара пута за Крстачу;
Винча – 350 метара у Јанковића крају;
Доња Трешњевица – 450 метара пута за Лукиће;
Доња Шаторња – 500 метара пута за Ранитовиће.

     
четвртак, 27. новембар 2014.
[почетна страна]
Уређење Јарменовачке реке
 

Општина ТополаИзвориште Јарменовачка река једно је од доминантних изворишта које водом за пиће снабдева Тополу и околна насеља. Ни њега мајске поплаве нису заобишле направивши огромну штету на око 70% објеката. Водена бујица однела је том приликом велики део инфраструктуре, уништила зону санитарне заштите и друге за водоснабдевање значајне објекте. Финансијски она се процењује на око 4,5 милиона динара, а питање је да ли ће и та цифра бити коначна до окончања радова на санирању штете.
Само захваљујући напорима и пре би се могло рећи способности запослених у Јавно комунално стамбеном предузећу Топола омогућен је тада проток воде на прераду и уредно снабдевање становништва питком водом. У кратком року, међутим, није било могуће отклонити и санирати сву насталу штету, али сада су се стекли и оперативни и финансијски услови да се тако нешто уради.
У току су радови на санацији овог водозахвата. Тешка механизација уређује корито реке вршећи санацију оштећеног корита. Ради се на изради прелаза преко реке. Раде се пропусти. Ограђује се зона санитарне заштите која је неопходна, а која је такође уништена у поплавама. Исто тако ради се на припреми терена за израду новог тиролског захвата за прихват воде који је потпуно уништен. Припрема се такође и терен за израду потпорних зидова који би заштитили обале од даљих обрушавања и уопште све се чини како би водозахват што спремнији дочекао зимску сезону.

уторак, 4. новембар 2014.
[почетна страна]
Нови путеви
 

Општина ТополаОпштина ТополаОпштина ТополаОпштина Топола и Дирекција за изградњу убрзано спроводе радове на побољшању путне инфраструктуре. Само у последње две недеље асфалтирано је или је припремљено за асфалтирање готово три километра путева.
У Овсишту је асфалтирано 950 метара пута, до прилаза кући Радоја Домановића која ће ускоро бити реконструисана, а такође и 500 метара у Месној заједници Липовац. Завршене су припреме за постављање асфалтне подлоге за 200 метара Венчачке улице у Тополи, 750 метара главне улице у Наталинцима и 500 метара у Горњој Трнави.
Вредност наведених радова прелази 17 милиона динара, а извођач радова је ПЗП Крагујевац. У овој фази радова планирано је да се асфалтирање општинских путева изврши у још шест Месних заједница.

среда, 22. октобар 2014.
[почетна страна]
Градиће се нови мост
 

Општина ТополаНајвећу појединачну штету на инфраструктурним објектима од мајских поплава претрпео је мост преко реке Јасенице у селу Блазнава. Мост, дуг 65 метара, грађен пре 43 године, до те мере је оштећен да је морао да буде порушен. То је и био разлог јучерашње посете Тополи представника Јавног предузећа Путеви Србије који су председнику Скупштине општине Драгану Јовановићу презентовали пројекат будућег моста на овом истом месту.
На лицу места, у самој Блазнави, где су радници грађевинског предузећа Мостоградња уклањали последње остатке старог моста, председник Јовановић је рекао да је мост од изузетног значаја за људе овог краја, нарочито за људе из Влакче, Страгара и других места које овај пут, а самим тим и мост повезује са Тополом.
Општина Топола-Рушење, уклањање старог моста се приводи крају и у наредних пар дана посао ће бити завршен. Ово је државни пут, а Путеви Србије су управитељи овога моста. Следеће недеље отвара се тендер за изградњу новог моста. Сва процедура биће обављена по скраћеном поступку и завршиће се за око месец дана – рекао је Драган Јовановић и додао да је на санацији алтернативних праваца око моста, прилазних путева, рушењу моста, утрошено око 20 милиона динара. Пројектантска вредност новога моста износи 50 милиона динара. Значајно је да ће се овога пута урадити и уређење речног корита, од по 170 метара изнад и испод моста, тако да ће овај мост бити мање оптерећен надолажењем великих вода.
Општина ТополаДипломирани инжењер грађевине Јован Јовић, иначе директор профитабилног центра Мостоградње, казао је окупљеним новинарима да је стари мост имао плитко фундирање. -Високе воде су поткопавале стубове и угрожавале објекат. Ново решење пројектовао је Институт за путеве, а то је фундирање на шиповима. Фундирање је сигурно тако да било каква вода да дође не може оштетити мост. Узводно и низводно уређење корита допринеће безбедности моста – казао је Јовић.
Општина ТополаОпштина ТополаПредседник Јовановић је говорио и о другим пословима путне инфраструктуре који општину Топола очекују до краја године. Због фреквентвости саобраћаја, самим тим и превелике оптерећености и клизишта која су се после мајских поплава појавила, регионални пут – државни пут Топола – Рудник, дужине 28 километара мораће у потпуности да се обнови. Вредност инвестиције износи 15 милиона евра. Наредне недеље креће отворени поступак, тендер који ће трајати 30 дана. Јовановић се искрено нада да ће српски конзорцијум добити овај посао. Такође ће се у потпуности радити деоница пута од кружног тока у Крћевцу до улаза у Аранђеловац. Ускоро ће се радити пут кроз Наталинце, дужине један километар. Вредност радова износи око 8 милиона динара. Ускоро се креће са реконструкцијом куће Радоја Домановића у Овсишту, тако да ће се и овде изводити радови на прилазном путу.

петак, 3. октобар 2014.
[почетна страна]
Санација макадамских путева
 

Општина ТополаОпштина ТополаОпштина Топола покренула је акцију санирања штете настале услед елементарних непогода које су је задесиле од 28. јула ове године. Док општинске комисије ужурбано пописују и процењују штету на објектима и пољопривредним усевима, Дирекција за изградњу је отпочела са рашчишћавањем и насипањем локалних и атарских путева који су овим задњим падавинама практично уништени.
Општина ТополаОпштина ТополаОпштина ТополаПретходних дана вршени су радови на санацији најоштећенијих макадамских путева у Божурњи, Блазнави, Винчи, Жабарима, Загорици, Наталинцима, Пласковцу, Овсишту, Горовичу и Бору. Тренутно се изводе радови у Месним заједницама Јунковац, Крћевац, као и наставак радова у Блазнави. Радови се изводе по одређеном темпу и циљ је да се дневно оспособе путеви у два до три села. Извођачи радова су: ЈКСП Топола, Лаки Лазић Шаторња, Радња Гавриловић Момир Горња Трнава и Радња Лукић Доња Трешњевица.
Што се асфалтирања путева тиче, ПЗП Београд је отпочео радове на припреми за асфалтирање пута у Пласковцу. Очекује се да ће деоница у дужини од 600 метара бити асфалтирана наредних дана. Након тога радиће се на асфалтирању путева у Месним заједницама Липовац, Трнава и Овсиште.

петак, 15. август 2014.
[почетна страна]
Радови у Белосавцима и Маскару
 

Општина ТополаМесна заједница Белосавци, у наредних неколико дана, добиће потпуно ново спортско игралиште. На месту досадашњег које ће бити уклоњено и проширено, поставиће се нов тампонски слој од савремених камених материјала и асфалтна подлога. Димензије игралишта биће 41х21 метар. Вредност инвестиције износи нешто више од 980.000 динара. Инвеститор је Дирекција за изградњу општине Топола, а извођач радова Боро Кечић - Специјални транспорт из Београда.
Општина ТополаДирекција за изградњу и Општина Топола, поред поменутог, инвестирају и радове на санацији ударних рупа који се осим Белосаваца, изводе и у Месној заједници Маскар, на деоници општинског пута L3. Извођач радова је Шумадијапут из Рипња.

четвртак, 3. јул 2014.
[почетна страна]

Нова фаза изградње општинских путева

 

Дирекција за изградњу општине Топола у последњој фази изградње путне инфраструктуре уложила је 22 297 000 динара. Асфалтом ће бити бити пресвучено 3570 метара коловоза, док ће се макадамом уредити 4850 метара пута.
Са постављањем асфалтне подлоге тренутно је завршено у Месној заједници Жабари, насеље Чалани, где је урађено 670 метара, као и 400 метара у Месној заједници Јунковац – насеље Бабићи. Припремни радови за постављање асфалта, које ће се обавити наредних дана, су завршени у Тополи – паркинг простор Дома здравља, Крћевцу – 500 метара пута за гробље, Рајковцу – 650 метара пута за Стевановиће, 500 метара пута у Клоки, 400 метара пута за Павловиће у Божурњи и 500 метара пута за Дубраве у Војковцима. Инвестиција је вредна 17.627.230 динара, а извођач радова је Бора Кечић – специјални транспорт, Београд.
Макадамски путеви су завршени у Месним заједницама:
Горња Трнава – Брајиновац-гробље, 1150 метара; Овсиште – Крстача, 670 метара; Маскар – Николићи, 300 метара; Горович – игралиште-Јасеница, 530 метара; Љубесело – Калипоље, 900 метара; Загорица – пут за Гај, 800 метара; Шуме – центар-Прокићи, 500 метара. ПЗП Крагујевац је извођач радова, док вредност инвестиције износи 4.670.135 динара.

     
   
понедељак, 23. јун 2014.
[почетна страна]
Канализација у Кривој бари
 

Општина ТополаОпштина ТополаКако је и најављено, у насељу Крива бара у Тополи отпочели су радови на канализационој мрежи. Радови ће трајати тридесет дана. Извођач је Јавно комунално стамбено предузеће из Тополе, а вредност радова износи 5.600.000 динара.
Општина Топола Говорећи о овим радовима, председник општине Драган Јовановић је најавио и наредне: „Када овај посао завршимо, селимо се на Опленац, у улицу Николе Граовца, уз напомену да се овде морају решити имовинско-правни односи, јер на жалост они су ти који ме годинама муче, а такође и један део Јасеничке улице изнад Предшколске установе. Морам констатовати да и грађани увиђају да цеви некуда морају поћи тако да верујем да је сазрела ситуација да се и овај посао заврши.“

среда, 25. децембар 2013.
[почетна страна]

Унапређење путне инфраструктуре

 

Дирекција за изградњу општине Топола искористила је и последње лепе дане у овој години за побољшање путне инфраструктуре. Управо је завршен путни правац у Трнави, потез Мамутовац, у дужини од 400 метара. Извођач радова је ПЗП Београд, а вредност инвестиције износи око два милиона динара.
Осим тога асфалтирани су и путеви: - У Наталинцима две деонице прикључних путева у дужини од 150 метара; - У Трнави пут за амбуланту дужине 200 метара; - У Љубеселу улица Вука Караџића дужине 600 метара; - У Варош Тополи, 160 метара улице Колебанчево и 350 метара Никољске улице. Укупна вредност ове инвестиције износи 16,3 милиона динара. Извођач радова је Техноградња Крушевац.
У овој фази, завршено је и насипање каменим аграгатом у Месним заједницама: Божурња, Овсиште, Крћевац, Горович, Светлић, Покозица и Греда у Доњој Трнави, Пиносава у Горњој Трнави, Дамјановићи у Јунковцу, Загорица и Белосавци. Укупна дужина ових путева износи 6,5 километара, а вредност инвестиције је 6,2 милиона динара.

       
понедељак, 16. децембар 2013.
[почетна страна]

Санирање квара у Винчи

 

Вест која ће свакако обрадовати становнике општине Топола је: Данас је комплетно санирана хаварија на цевоводу у Винчи.
Због пуцања цеви на главном цевоводу на потезу Александровићи, доток воде из Јарменоваца до отклањања квара је морао бити у прекиду што је и утицало на недовољну снабдевеност становништва водом. Од сутра ујутру реално је очекивати потпуну стабилизацију и почев од Жабара постепено укључивање села у систем водоснабдевања.

     
среда, 6. новембар 2013.
[почетна страна]
 

Асфалтни и макадамски путеви

 

Општина Топола наставља са реализацијом једног од својих приоритетних задатака – уређење и одржавање у исправном стању путне инфраструктуре. С тим у вези, у Маскару је асфалтиран пут дужине 150 метара као и 500 метара пута у Клоки. У Тополи се врше припреме за асфалтирање улице Вука Караџића у дужини од 590 метара. Вредност ових инвестиција износи око 6.130.000 динара. Извођач радова је ПЗП Београд, а инвеститиор Дирекција за изградњу општине Топола.

         
Поред поменутих, у плану је и асфалтирање путева у Наталинцима, Тополи – Никољска улица и пут за Колебанчево, као и у Трнави – пут за амбуланту.
У селу Овсишту, ПЗП Крагујевац изводи радове на изградњи макадамских путева. Завршен је макадамски пут, дужине 260 метара, на потезу Ранчићи-Прокићи, пут за Крстачу у дужини од 800 метара и пут за Јошаницу дужине 560 метара. У Трнави је завршен макадамски пут за Покозицу, а такође и у Светлићу где је урађено 1511 метара макадама за Јасенак и Босиће. Наредних дана очекује се завршетак 400 метара макадамског пута за магацин Јанковић у Месној заједници Доња Трнава-Греда.

уторак, 17. септембар 2013.
[почетна страна]

Вода потекла Кречаном

 

Општина ТополаШумадијска општина Топола богатија је за извориште питке воде које је данас и званично прикључено и поступно се укључује у систем водоснабдевања Тополе. Извориште Кречана које је ван функције било више више деценија у потпуности је уређено. Количина воде на изворишту током сезоне варира између 2,5 и 4,5 литара у секунди. Изграђена је нова савремена каптажа, затим резервоар који може да прими 100 кубика воде као и командна соба у којој се осим командног ормара за управљање системом налазе и две пумпе – радна и резервна, које врше потисак према градској мрежи.
Од изузетног значаја за водоснабдевање Тополе су и охрабрујуће вести које показује истражно бушење у непосредној близини овог изворишта. Већ на нешто више од 70 метара дубине вода која се појављује даје притисак од преко 4 литра воде у секунди. Прикључење ове бушотине, назовимо је Кречана 2, очекује се у наредних десетак дана када све анализе воде и прикључења буду завршена.

       
Председник општине Топола, Драган Јовановић и данас је посетио извориште Кречана. У изјави за медије рекао је да је ово велики дан за Тополу.
-Завршено је извориште које ће бити од капиталног значаја за Тополу пре свега у периоду који нам долази. Од 7 сати овога јутра кренули смо са етапним прикључењем Кречане у систем. Због притиска воде које дају пумпе морамо да будемо веома пажљиви. Вредност инвестиције износи 15 милиона динара, а средства су уложили Општина и Министарство грађевинарства и урбанизма – рекао је председник Јовановић и додао да ће само ова два изворишта на Кречани дати више од 5 литара воде у секунди што ће бити довољно да се варош Топола снабдева водом без рестрикција. Он је такође најавио да се неће стати на овоме. До краја године потпуно треба да буду завршена још два додатна изворишта. То су Врело 2 и Божурња 2. Циљ је да се по речима председника општине што више растерете постојећа изворишта: Врело, Божурња и Јарменовци. Осим тога новим бушотинама, чије залихе су много стабилније, постићи ће се и равномерније и уредније водоснабдевање на територији читаве општине поготову у сушном периоду какав је ове, а нарочито какав је био претходне године.

среда, 14. август 2013.
[почетна страна]
Тече вода из бушотине
 

Општина ТополаОпштина ТополаОптимистичке најаве претвориће се у стварност. Пробна бушотина крај изворишта Кречана већ, на мање од 90 метара дубине, даје више него охрабрујуће резултате. Процењује се да у овом тренутку притисак воде у бушотини прелази 4 литра у секунди што ће заједно са извориштем Кречана које ће бити пуштено у рад 14. августа и осталим извориштима бити довољно да град буде снабдеван водом без рестрикција.

петак 9. август 2013.
[почетна страна]

Председник у посети изворишту Кречана

 

Председник општине, Драган Јовановић, обишао је данас извориште Кречана, на коме се поред завршних изводе и радови пробног бушења како би се капацитет воде на овом изворишту, а тиме и Тополе, повећао.

         
Пробно бушење крај изворишта које изводи фирма Geoing system може се извести до дубине од 120 метара и веома брзо ће дати конкретне резултате. Што се самог изворишта Кречана тиче, оно је већ практично спремно за прикључење на градску мрежу које је најављено за 14. август. На њему се већ налазе чланови комисије за технички пријем из Крагујевца који свакодневно узимају узорке воде ради анализе и очекују се позитивни резултати што додатно охрабрује.
-Ово извориште није функционисало више од 15 година. Давало је око 3 литра воде у секунди и уз постојећа изворишта из Јарменоваца са 20 литара у секунди, затим Врело са 5 и Божурња са 3 утицаће на побољшано водоснабдевање наше општине. Охрабрујући су и подаци недавно извршених геофизичких и хидрогеолошких истраживања који показују да на истражним просторима Кречана, долина реке Каменице, јужни обод Опленачке греде, Божурња и Врело, воде у подземљу има довољно да задовољи потребе општине и у онако екстремним условима суше какви су били у доста дугом периоду прошле године, рекао је Јовановић и додатно апеловао на становништво да у овако екстремним условима максимално рационално троше воду.

четвртак, 8. август 2013.
[почетна страна]

Асфалтирање и уређење путева

 

Општина ТополаОпштина ТополаОпштина Топола, односно Дирекција за изградњу, улази у нову фазу радова на уређењу, санирању ударних рупа и асфалтирању путних праваца на својој територији. У Трнави је асфалтирано 350 метара пута у Месној заједници Варошица – засеок Прекобучје (пут за Стојковиће). Инвестиција овога пута износи око 1,5 милиона динара, а грађани су са 30% својих средстава учествовали у његовом финансирању.
У току су радови на уређењу бившег регионалног пута R-215 у Трнави на путном правцу Јапанска – гранично подручје са општином Рача. Радови, у дужини од 10 колометара и 419 метара, се односе на сечење растиња, копање канала, крпљење ударних рупа и потпуног пресвлачења деонице у Доњој Трнави дужине 960 метара. Вредност инвестиције износи 7,5 милиона динара, а извођач радова је ПЗП Београд.
Општина Топола-Овај путни правац има велики значај јер представља везу са општином Рача. Због тога идемо на потпуну реконструкцију овог дела пута у дужини већој од 900 метара јер су нам ти путеви битни за повезивање како са Рачом тако и са Крагујевцем. Паралелно радимо и локалне путеве попут пута у МЗ Варошица који смо суфинансирали са грађанима, а од понедељка крећемо са радовима у осталим деловима општине. Битно је да ћемо радити читаво лето, све до позне јесени. Све финансирамо из буџета сами и за сваки динар који улажемо меримо три пута и трошимо крајње рационално. Дирекција за изградњу комплетно ради све радове и до краја године очекујем да ћемо урадити 10-12 километара локалних путева. Чинимо све да нашу путну мрежу максимално доведемо у ред, рекао је у обраћању медијима председник општине Драган Јовановић.

     
Радови ће се наставити на врло прометном старом путу који из Тополе води ка Аранђеловцу у дужини од 8 километара где ће се крпити ударне рупе. Ударне рупе ће се санирати и на путу R-215, ка граничном делу према Крагујевцу из правца Шаторње ка Маслошеву, у дужини од 5 километара. Осим тога на путном правцу R-109 – Наталинци-Клока, у дужини од 5 километара радиће се на уређењу банкина и путног појаса.
Наредне недеље радови ће се изводити на општинским путевима у Клоки, Шумама, Пласковцу, Трнави, Маскару, Наталинцима, Никољској улици у Варош Тополи, Вука Караџића у Љубеселу. Извођач радова је ПЗП Београд.

уторак, 16. јул 2013.
[почетна страна]
Санација ударних рупа
 

Општина ТополаОпштина ТополаПоследњих двадесетак дана, Дирекција за изградњу општине Топола своје активности је усмерила према крпљењу ударних рупа на путној мрежи у нашој општини. Поправка је подразумевала опсецање рупа, њихово чишћење, емулзирање и засипање асфалтом са ваљањем. Извођач радова је ПЗП Техноградња Д.О.О. Крушевац.
Општина ТополаОпштина ТополаУ градском насељу поправке су вршене у улицама: Душана Радовића, Кнеза Александра Карађорђевића, Војводе Петра Бојовића, Ђурђевској, 7. јула, 12. октобра, Јасеничкој, Борској, Јована Скерлића, Крагујевачкој, преко пута АМСС, Булевару краља Александра, Светозара Ђорђевића, Сретењској, Булевару вожда Карађорђа, Мије Тодоровића, Иве Андрића, Ђурђевској, Косте Јовановића и Крагујевачкој.
Сеоска насеља која су обухваћена поправком коловоза била су: - Загорица - у којој су сређиване ударне рупе на потезу од 5 километара; - Белосавци - на путу ка Копљарима у дужини од 4 километра и потез Зовљак у дужини од 600 метара; - Јеленац - у дужини од 4,5 км; - Маскар - дужине 3 км; - Рајковац - у размаку од једног километра; - Клока у дужини од 8 километара.

петак 31. мај 2013.
[почетна страна]
 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ
 
Контакт
 
Опленачка берба
Tуристичка организација Тополa-Опленац
zaduzbina
 
ОП-ТОП Радио
ОП-ТОП Радио
 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2015