BETON REZ COMPANY d.o.o.
 

Адреса: Горња Трнава бб, 34324 Горња Трнава
Делатност: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге – обрада, сечење и бушење бетона
Година оснивања: 2009
Број запослених: 7
Контакт телефон: 034-823-221
Факс: 034-813-930
Е-mail:
ztr.betonrez@gmail.com
Сајт:
www.beton-rez.com

   
 
ЛИВНИЦА ТОПОЛА a.д.
 Адреса: ул. Пилота Зорана Томића бр.23, 34310 Топола
Делатност: Привредно друштво за производњу и промет одливака од сивог и нодуларног лива
Година оснивања: 1958
Број запослених: 114
Контакт телефон: 034-617-01-72, 034-617-01-76
Е-mail: office@livnicatopola.rs
 
WEBER
 

Адреса: Булевар Вожда Карађорђа бр.126
34310 Топола
Делатност: Производња материјала за завршне радове у грађевинарству
Контакт телефон-факс: 034-813-598
Е-mail: info@weber.rs 

Сајт:
wwww.weber.rs

GMP ENTERPRISES d.о.о.
 

Адреса: Јарменовци бб, 34318 Јарменовци
Делатност: Откуп најквалитетнијег воћа и поврћа и прерада по најсавременијој технологији уз гаранцију квалитета и нутритивне вредности производа – многобројне награде за квалитет и успешно пословање на домаћем и иностраном тржишту.
Година оснивања: 2007
Број запослених: 150 - у току сезоне још 100 радника
Контакт телефон: 034-828-006
Факс: 034-828-007, 828-031
Е-mail:
gmpjarmenovci@gmail.com
Сајт:
www.gmpenterpr-jarmenovci.com

     
 
ПОДРУМ АЛЕКСАНДРОВИЋ д.о.о.
 

Адреса: Винча, Топола-Опленац
Делатност: Предузеће за производњу, промет и услуге - гајење грожђа и производња вина из свежег грожђа
Година оснивања: 2004
Број запослених: 23
Контакт телефон: 034-826-555
Факс: 034-826-556
Е-mail:
office@podrumaleksandrovic.rs
Сајт:
www.podrumaleksandrovic.rs

   
 
INTEGRAL EXPORT - IMPORT d.о.о.
 

Адреса: Принца Томислава Карађорђевића бр.21,
34310 Топола
Делатност: Производња, обрада, промет и продаја одливака и откивака
Година оснивања: 1990
Број запослених: 48
Контакт телефон: 034-812-005, 6883-218
Факс: 034-811-855
Е-mail:
integral@livnicaintegral.com
Сајт:
www.livnicaintegral.com

   
 
ЛИГРАП д.о.о.
 

Адреса: 34312 Белосавци, Топола
Делатност: Предузеће за металопрерађивачке, грађевинске, трговинско транспортне послове, пословне услуге и инжењеринг - производња предмета за опремање и употребу у црквама и другим верским објектима
Година оснивања: 1989
Број запослених: 17
Контакт телефон: 063-602-536
Факс: 034-6883-502
Е-mail: livnicaligrap@yahoo.com
Сајт: www.ligrap.com


   
 
МАТ-ПРОДУКТ д.о.о.
 

Адреса: Винча, 34314 Доња Шаторња
Делатност: Предузеће за производњу, промет и услуге - истраживање, експлоатација и прерада минералних сировина
Година оснивања: 1979
Број запослених: 58
Контакт телефон: 034-826-130, 826-148, 826-500
Инфо: 065-633 3333
Е-mail:
info@mat-produkt.com
Сајт:
www.mat-produkt.com

   
 
СТАРА ВАРОШ
 

Адреса: ул. Пилота Зорана Томића бр.32,
34310 Топола
Делатност: Предузеће за производњу, промет и услуге - трговина на велико индустријским отпацима
Година оснивања: 1992
Број запослених: 50
Контакт телефон-факс: 034-811-633, 812-633,
813-633
Е-mail:
varostopola@open.telekom.rs

У оквиру предузећа послује Клуб ресторан "Стара Варош" са једнокреветним и двокреветним смештајем.

   
 
ЕНОВИТИС д.о.о.
 Адреса: Булевар краља Александра бр.83, 34310 Топола
Делатност: Предузеће за дистрибуцију и едукацију у делатности производње вина - продаја винске опреме
Година оснивања: 2005
Број запослених: 6
Контакт телефон: 034-811-951, 811-895
Е-mail: enovitis@gmail.com
Сајт: www.enovitis.net
 
МОРСАД д.о.о.
 Адреса: Метеризе бр. 36
Делатност: Предузеће за производњу модела, одливака, машинску обраду, израду финалних производа, промет и услуге
Година оснивања: 1992
Број запослених: 48
Контакт телефон: 034-6812-056
Факс: 034-6811-806
Е-mail: morsad034@open.telekom.rs
ПРЕТРАЖИВАЊЕ
 
Контакт
 
Опленачка берба
Tуристичка организација Тополa-Опленац
zaduzbina
 
ЈКП Топола
ОП-ТОП Радио
ОП-ТОП Радио
 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016